Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2018-2019

Kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2018-2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của nhà trường năm học 2018-2019, để chuẩn bị tốt cho năm học mới, nhà trường đưa ra kế hoạch số 06 /KH-HT về việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2018-2019.

Xem thêm

Thông báo

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu trường

    Trường được thành lập tháng 8/2001 trên cơ sở tách trường cấp 2-3 Hương Thuỷ và được đặt tên là THPT Hương Thuỷ. Trường được xây dựng bên cạnh trường cũ; có đủ phòng học, các phòng chức năng, sân chơi bãi tập thoáng mát, Xanh - Sạch - Đẹp. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp GD&ĐT. Xem thêm