dan guitar cong ty thiet ke web may dong phuc phat am tieng anh chuan hoc thiet ke web tphcm container kho thay man hinh ipad thiet bi bep nha hang ong nhua tien phong Can ho Happy Valley thi cong phong karaoke bang hieu quang cao
chung cư the golden palm chung cư the golden palm Tin tức việt nam tin tức việt nam mỗi ngày 12 cung hoàng đạo game lậu miễn phí Thủ thuật facebook ảnh đẹp Hướng dẫn là gì ngoài lề làm đẹp giáo dục Hnh xam d?p Hnh xam nghia Hnh xam ngh? thu?t
 • Bếp từ có tốt không
 • Bếp từ đức có tốt không
 • Bếp từ của đức loại nào tốt
 • Bếp từ đôi loại nào tốt
 • Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

  Ngày 01 tháng 10 năm 2016

  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

   » Biểu mẫu nhà trường » Biểu mẫu của Giáo viên

  Biểu mẫu của Giáo viên

  Cập nhật lúc : 00:00 06/10/2012  

  Biên bản đại hội lớp

  SỞ GD&ĐT TT HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trường THPT Hương Thủy                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  š&›

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LỚP

  Năm học 20…..-20……

  I/ Thời gian:

  Đại hội khai mạc vào hồi …. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20….

  II/ Địa điểm: Tại phòng học số …. lớp …… trường THPT Hương Thủy

  III/ Thành phần tham dự:

            - Đại biểu:

            1. Thầy (cô) …………………………………………... Chức vụ        :……………

            2. Thầy (cô) …………………………………………... GVCN           :……………         3. Học sinh:…………………………………………... Lớp trưởng:……………

            4. Học sinh:…………………………………………... …………..………

            5. Học sinh:…………………………………………... …………..…………

   

  - Cùng … học sinh lớp …… tham dự

  IV/ Nội dung:

  - Học sinh:……………………………………………….. đọc lời khai mạc, tuyên bố lý do đại hội.

  - Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 học sinh:

  1. …………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………

  3.……………………………………………………………………………

  - Đại hội biểu quyết bầu Đoàn thư ký gồm 2 học sinh:

  1.……………………………………………………………………………

  2.……………………………………………………………………………

  - Học sinh ……………………………………. thay mặt Ban chấp hành lớp năm học 20…. – 20…. đọc báo cáo tổng kết năm học.

  + Thuận lợi:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  + Khó khăn:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  - Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

  Xếp loại

  Giỏi

  Khá

  TB

  Yếu

  Kém

  Số lượng

   

   

   

   

   

  Phần trăm

   

   

   

   

   

  - Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

  Xếp loại

  Tốt

  Khá

  TB

  Yếu

  Số lượng

   

   

   

   

  Phần trăm

   

   

   

   

            - Học sinh:………………………………….. thay mặt Ban cán sự lớp thông qua bản phương hướng và chỉ tiêu năm học 20…-20…..

  - Xếp loại học lực: Tổng số: …… học sinh

  Xếp loại

  Giỏi

  Khá

  TB

  Yếu

  Kém

  Số lượng

   

   

   

   

   

  Phần trăm

   

   

   

   

   

  - Xếp loại đạo đức: Tổng số:….. hs

  Xếp loại

  Tốt

  Khá

  TB

  Yếu

  Số lượng

   

   

   

   

  Phần trăm

   

   

   

   

            Tỷ lệ đậu TNTHPT- ĐH-CĐ (Nếu có)

   

  TNTHPT

  Đại học

  Cao đẳng

  Số lượng

   

   

   

  Phần trăm

   

   

   

  - Học sinh:……………………….. đọc tham luận về học tập.

  - Học sinh:……………………….. đọc tham luận về rèn luyện đạo đức.

  Đại hội thảo luận, biểu quyết các chi tiêu của bản phương hướng.

  - Ý kiến của học sinh:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  - Ý kiến của GVCN

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

   Biểu quyết:

  Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

  Chỉ tiêu về học tập: số lượng…… phần trăm:……

  Đại hội tiến hành bầu ban cán sự lớp năm học 20…-20….., kết quả những học sinh sau trúng vào Ban cán sự năm học 20…-20…..

  STT

  Chức vụ

  Họ và tên

  1.  

  Lớp trưởng

   

  1.  

  Lớp phó HT

   

  1.  

  Lớp phó VTM

   

  1.  

  Lớp phó LĐ

   

  1.  

  Tổ trưởng tổ 1

   

  1.  

  Tổ trưởng tổ 2

   

  1.  

  Tổ trưởng tổ 3

   

  1.  

  Tổ trưởng tổ 4

   

   

  - Ban cán sự lớp mới ra mặt đại hội và đọc lời hứa.

  - Thư ký thông qua nghị quyết của đại hội.

  - Đại hội kết thúc vào hồi …… …. cùng ngày

   

   

  GVCN                                     T/M đoàn chủ tịch                    Thư ký

  Tải file 1  

  Số lượt xem : 16592