dan guitar cong ty thiet ke web may dong phuc phat am tieng anh chuan hoc thiet ke web tphcm container kho thay man hinh ipad thiet bi bep nha hang ong nhua tien phong Can ho Happy Valley thi cong phong karaoke bang hieu quang cao
chung cư the golden palm chung cư the golden palm Tin tức việt nam tin tức việt nam mỗi ngày 12 cung hoàng đạo game lậu miễn phí Thủ thuật facebook ảnh đẹp Hướng dẫn là gì ngoài lề làm đẹp giáo dục Hnh xam d?p Hnh xam nghia Hnh xam ngh? thu?t
 • Bếp từ có tốt không
 • Bếp từ đức có tốt không
 • Bếp từ của đức loại nào tốt
 • Bếp từ đôi loại nào tốt
 • Dạy tức là học hai lần''

  Ngày 26 tháng 09 năm 2016

  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

   » Biểu mẫu nhà trường » Biểu mẫu của Giáo viên

  Biểu mẫu của Giáo viên

  Cập nhật lúc : 08:31 04/11/2012  

  Mẫu báo cáo thành tích CSTDCS

  ĐƠN VỊ: SỞ GD&ĐT TT HUẾ

  Trường THPT Hương Thủy

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                            Hương Thủy, ngày ….. tháng…..  năm 201..

   

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  Năm học: 201…-201….

  I- Sơ lược đặc điểm cá nhân:

  1- Sơ lược lý lịch:

  - Họ và tên: ………………………………..     Giới tính: ……………….

  - Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………..

  - Quê quán: …………………………………………………………………

  - Nơi thường trú:…………………………………………………………….

  - Chức vụ, đơn vị công tác :…………………………………………………

  - Ngày, tháng, năm tham gia công tác:……………………………..

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………………

  2- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: …………………………………………

  ………………………………………………………………………………..

  II- Thành tích đạt được:

  1- Nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống:

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  2- Về chuyên môn nghiệp vụ:

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  3- Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  4. Sáng kiến kinh nghiệm

  ………………………………………………………………………………..

  III- Các hình thức khen thưởng

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

   

     Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                                    Người báo cáo

                  (ký tên, đóng dấu)                                             (ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  Tải file 1  

  Số lượt xem : 750