Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

Chúc mừng sinh nhật thầy cô


Chúc mừng quý thầy cô sinh nhật trong tháng 01 năm 2012. Chúc quý thầy cô cùng gia đình mạnh khỏe ,hạnh phúc và thành đạt !