Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

Hội nghị Công đoàn nhà trường năm học 2019 - 2020


Để tổng kết hoạt động Công đoàn trong năm học 2018-2019, định hướng hoạt động trong năm học mới, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 09 năm 2019, tại phòng Hội đồng nhà trường, Công Đoàn trường THPT Hương Thủy đã tổ chức Hội ...

Ngày hội tuyên dương " Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh năm học 2019 - 2020


Phong trào “Học sinh 3 tốt” là phong trào do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai rộng rãi trong đoàn viên, học sinh các trường THPT nhằm tạo môi trường, động lực cho đoàn viên, học sinh tự giác học tập, rèn ...