Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 13:13 08/12/2018  

Công văn 183/CĐGD V/v thành lập Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 30/11/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thực hiện công văn số 490/LĐLĐ ngày 03/12/2018 của LĐLĐ tỉnh về việc vận động đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) tham gia hiến máu tình nguyện Tháng 12/2018; Nhằm phát huy ý nghĩa nhân văn “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” trong đoàn viên Công đoàn, CNVCNLĐ tại các cấp Công đoàn trong tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh triển khai kế hoạch thành lập Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cuộc sống của người lao động và cộng đồng.

- Góp phần chia sẻ, hỗ trợ, động viên những trường hợp đoàn viên hoặc người thân đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thiếu máu trong quá trình điều trị, chữa bệnh cần được giúp đỡ.

2. Yêu cầu:

- CĐGD tỉnh, Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tham gia đăng ký thành viên Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tinh thần: “Đoàn viên Công đoàn sẵn sàng hiến máu cứu người vì tình thương, lòng nhân ái và vì cộng đồng”.

- Hoạt động hiến máu được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

          II. Nội dung

          1. Thành lập “Ngân hàng Máu sống Công đoàn Thừa Thiên Huế”

- Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của hoạt động hiến máu nhân đạo và thực tiễn đời sống của người lao động, Công đoàn cơ sở động viên CBNGNLĐ đăng ký tham gia làm thành viên Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh.

- Số lượng: mỗi CĐCS không hạn chế số lượng đoàn viên, CBNGNLĐ đăng ký là thành viên Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn tỉnh.

          2. Tổ chức các đợt “Hiến máu tình nguyện” trong đoàn viên Công đoàn và CNVCNLĐ.

          Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các đợt Hiến máu tình nguyện trong đoàn viên Công đoàn, CNVCNLĐ của các cấp Công đoàn trực thuộc nhằm hưởng ứng phong trào hiến máu trên toàn tỉnh. Đồng thời, đảm bảo nguồn cung cấp dồi dào cho Ngân hàng máu sống của hệ thống Công đoàn.

          III. Kinh phí thực hiện

1. Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các cấp Công đoàn sẽ hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên Công đoàn tham gia theo từng trường hợp cụ thể.

IV. Tổ chức thực hiện

1.    Thời gian thực hiện

- Từ nay đến 13/12/2018 triển khai kế hoạch và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Công đoàn cơ sở đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện (Mẫu số 2), gửi về CĐGD tỉnh trước ngày 14/12/2018 qua địa chỉ số, 22 Lê Lợi, thành phố Huế và qua email congdoangdtthue@gmail.com hoặc qua trang thông tin nội bộ LĐLĐ tỉnh để CĐGD tỉnh tổng hợp gửi LĐLĐ tỉnh.

- 7h30’ – 10h30’ ngày 19/12/2018 tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018 trong đoàn viên Công đoàn, CNVCNLĐ tại các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện TW Huế. (Số 07 Ngô Quyền, thành phố Huế)

- Từ năm 2019 trở đi mỗi năm tổ chức hiến máu tình nguyện 2 lần.

- Mỗi năm một đoàn viên CBNGNLĐ hiến máu không quá 1 lần.

          2. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Công đoàn cơ sở

          - Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa việc thành lập Ngân hàng máu sống trong hệ thống Công đoàn, từ đó vận động đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ tại đơn vị đăng ký thành viên ngân hàng máu sống (Mẫu số 1).

          - Công đoàn cơ sở báo cáo cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn đồng cấp và triển khai thực hiện.

- CĐGD tỉnh theo dõi, làm căn cứ để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Trên đây là kế hoạch của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh.

Quý thầy cô tham gia hiến máu tình nguyện vui lòng liên hệ BCH Công đoàn trường để đăng ký tham gia, Công đoàn nhà trường rất mong sự đóng góp và chia sẽ của quý thầy cô, cán bộ, nhân viên nhà trường.

Số lượt xem : 1

Các tin khác