Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 16/09/2012  

Hiệu Trưởng

 

 

 

Họ và tên:

Võ Thị Hải Lê

Chức vụ:

Hiệu Trưởng

Email:

vothihaile.ht@gmail.com

Điện thoại:

0914840005

Địa chỉ:

337 Điện Biên Phủ, TP Huế

 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

Số lượt xem : 2508