Thứ Hai, 23/04/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Chào cờ

- Thao giảng: Thầy Trí(Lý) tiết 6, 11B8

- 16h00: Họp xét nâng lương

Tp: BGH, CTCĐ, TKHĐ, TTND, BTĐ, KT

Thứ Ba, 24/04/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 7h30: Dự tổng kết TDTT Thị xã

TP: HT, Thầy Thảo, Bách, Đức, Hòa

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 25/04/2018

Buổi sáng

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch)

Trực lãnh đạo: Cô Lê, Thầy Tiến, Thầy Chính

Buổi chiều

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch)

Trực lãnh đạo: Cô Lê, Thầy Tiến, Thầy Chính

Thứ Năm, 26/04/2018

Buổi sáng

- Thi học kì 2 khối 12, khối 11,10 nghỉ học

- Tập huấn hội nghị trực tuyến

Buổi chiều

Thi học kì 2 khối 12, khối 11,10 nghỉ học

- Tập huấn hội nghị trực tuyến

Thứ Sáu, 27/04/2018

Buổi sáng

Thi học kì 2 khối 12, khối 11,10 nghỉ học

- Tập huấn hội nghị trực tuyến

Buổi chiều

Thi học kì 2 khối 12, khối 11,10 nghỉ học

- Tập huấn hội nghị trực tuyến

Thứ Bảy, 28/04/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Dạy 2 bài TN, XH khối 12

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h30: giao lưu học tập với trường THPT Vinh Xuân, Hà Trung