Thứ Hai, 22/01/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

-14h30 Hội ý tổ văn phòng

- Thao giảng:

Cô Nguyễn Thi Hương(Toán), tiết 8, lớp 10B1, tiết PPCT 37, bài: Dấu của nhị thức bậc nhất

Cô Nguyễn Thi Ly Ly (CD), tiết 9, lớp 10B12, tiết PPCT 20, bài: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức  học

- Chào cờ

Thứ Ba, 23/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

Thứ Tư, 24/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng Cô Nguyễn Thị Thúy Ngần(CD), tiết 3, lớp 12B3, tiết PPCT 21, bài Công dân với các quyền dân chủ (t1)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 25/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng Cô Trương Thị Mai Hương(AV), tiết 6, lớp 10B12, tiết PPCT 65, bài Unit 7- Reading

Thứ Sáu, 26/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-8h00 KT,TQ làm việc với HT

- Hội ý GVCN

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Hội ý GVCN

Thứ Bảy, 27/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Dạy tổ hợp 2 bài KHTN, KHXH khối 12

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h30 Ngoại khóa Tổ Sinh -SKSSVTN

- 15h00: Kiểm tra sử dụng phòng học ngoại ngữ, phòng bộ môn của các tổ.

- 15h00: Họp giáo viên dạy BDHSG