Thứ Hai, 13/11/2017

Buổi sáng

-Chào cờ: Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT

Phụ trách: Thầy Sơn, Đoàn trường

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Gặp mặt HSG dự thi cấp tỉnh

 Thành phần: BGH, đội tuyển HSG

- 9h30: Hội ý tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày NGVN

Thành phần: BGH, CTCĐ, TKHĐ, KT

 - Gửi GM dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 

Phụ trách:Cô Thủy văn phòng

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

-14h00:  Hội ý tổ Văn phòng

- Thao giảng: Cô: Cái Thị Quỳnh Thoa, môn: Sinh, tiết: 6, lớp: 10B4, PPCT:, Bài: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Thầy: Nguyễn Văn Mạnh, môn: TD, tiết: 9, lớp 11B2, PPCT: 23, Bài: Nhảy Cao - TTTC

Thứ Ba, 14/11/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

 - Thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa

- Thao giảng: Cô Nguyễn Thị Hoài Lương, môn: Địa, tiết: 4, Lớp: 12B1, PPCT:11,Bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng(tt)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

-14h30 Ban khánh tiết làm việc với TTVP chuẩn bị cho ngày 20/11

Thành phần: cô Hương, TTVP

- Thao giảng: Thầy: Trần Nguyễn Khánh Phong, môn: Văn, tiết: 7, lớp: 10B12, PPCT:36, Bài: Tỏ lòng

Thầy:Nguyễn Công Thiện, môn: Toán, tiết:9, lớp: 10B12, PPCT: HH12, Bài: Câu hỏi và bài tập

Thứ Tư, 15/11/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng: Thầy: Nguyễn Văn Quyết, môn: Hóa, tiết: 7, lớp: 10B11, PPCT:24, Bài: Liên kết CHT(t1)

Thầy: Nguyễn Vũ Tuấn, môn: Văn, tiết 7, lớp 10B1, PPCT: 36, Bài: Tỏ lòng

Thứ Năm, 16/11/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Thi HSG cấp tỉnh MTCT

 - Thao giảng: Cô Trần Thị Kim Quy, môn: Sử, tiết: 5, Lớp: 12B1, PPCT: 24, Bài: Phong trào giải phóng dân tộc(t2)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu, 17/11/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

 - 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày NGVN do Sở tổ chức tại khách sạn Duy Tân – số 12 Hùng Vương, Huế  

Thành phần: BGH, CTCĐ

- 10h45: Kiểm tra chung môn Hóa  khối 11

Thành phần: BGH, GV, NV, theo phân công và học sinh khối 11

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Chuẩn bị cho Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 

Phụ trách: Thầy Sơn, BCH Đoàn trường, CĐGV, tổ VP

- Thao giảng: Cô: Nguyễn Thị Hồng Vân, môn: Văn, tiết: 8, Lớp: 11B11, PPCT: 47, Bài: Chí Phèo(t1)

- 16h00: Kiểm tra chung môn Hóa  khối 11

Thành  phần: BGH, GV, NV, theo phân công và học sinh khối 11

Thứ Bảy, 18/11/2017

Buổi sáng

- 6h45: Kết hợp với công ty SYM tổ chức ngày hội " Thanh niên với văn hóa giao thông"

- 8h30: Tọa đàm kỷ niệm 35 ngày NGVN 20/11

Thành phần: BGH, CB, GV, NV