Thứ Hai, 20/08/2018

Buổi sáng

- 7h00: Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2018

-7h15 Chào cờ

- Dạy và học theo TKB

-8h00 bàn giao công tác học vụ 

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h 30 hội ý tổ VP

- Chào cờ

Thứ Ba, 21/08/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-8h00: Tập huấn xây dựng KHGD nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương tại trường Hai Bà Trưng – 2 ngày 

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Tập huấn xây dựng KHGD nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương tại trường Hai Bà Trưng  

Thứ Tư, 22/08/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00 HT làm việc với Thư viện

- Tập huấn xây dựng KHGD nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương tại trường Hai Bà Trưng

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Tập huấn xây dựng KHGD nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương tại trường Hai Bà Trưng – 2 ngày 

Thứ Năm, 23/08/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-7h30: Dự HN triển khai nhiệm vụ Công đoàn tại nhà VH lao động tỉnh 
-8h00: TH kiểm tra, đánh giá HS khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật vận động tại trường Hai Bà Trưng 

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu, 24/08/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-8h00: Dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019 tại trường THPT chuyên Quốc học 

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy, 25/08/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Dạy thêm Toán, Văn, Anh văn

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB