Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng