Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 09:04 08/08/2022  

Tuần 32 năm nam-2022
Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/08/2022)

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

Thứ Ba
(09/08/2022)

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

- 08h00: Tham dự Hội nghị triển khai các văn bản, quy định mới và các nội dung liên quan đến thi đua khen thưởng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Địa điểm: Hội trường Nguyễn Tri Phương; TP: Cô Nhiêu.

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

Thứ Tư
(10/08/2022)

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

- Trực: Cô Châu, tổ VP.

Thứ Năm
(11/08/2022)

- Trực: Thầy Trường, tổ VP

- Trực: Thầy Trường, tổ VP

Thứ Sáu
(12/08/2022)

- Trực: Cô Lê, tổ VP

- Trực: Cô Lê, tổ VP

Thứ Bảy
(13/08/2022)

- 07h30: Tập trung học sinh khối 10 theo KH (BGH, CTCĐ; Tổ VP, BTVĐT).

Chủ Nhật
(14/08/2022)

- 07h30: Họp CMHS khối 10 (BGH, CTCĐ, TKHĐ, VP, BTVĐT).