Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 23 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:40 22/01/2018  

Tuần 4 năm nam-2018
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/01/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

-14h30 Hội ý tổ văn phòng

- Thao giảng:

Cô Nguyễn Thi Hương(Toán), tiết 8, lớp 10B1, tiết PPCT 37, bài: Dấu của nhị thức bậc nhất

Cô Nguyễn Thi Ly Ly (CD), tiết 9, lớp 10B12, tiết PPCT 20, bài: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức  học

- Chào cờ

Thứ Ba
(23/01/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

- Dạy và học theo TKB

- Đảng viên học NQTW6

Thứ Tư
(24/01/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng Cô Nguyễn Thị Thúy Ngần(CD), tiết 3, lớp 12B3, tiết PPCT 21, bài Công dân với các quyền dân chủ (t1)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(25/01/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- Thao giảng Cô Trương Thị Mai Hương(AV), tiết 6, lớp 10B12, tiết PPCT 65, bài Unit 7- Reading

Thứ Sáu
(26/01/2018)

- Dạy và học theo TKB

-8h00 KT,TQ làm việc với HT

- Hội ý GVCN

- Dạy và học theo TKB

- Hội ý GVCN

Thứ Bảy
(27/01/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy tổ hợp 2 bài KHTN, KHXH khối 12

- Dạy và học theo TKB

- 14h30 Ngoại khóa Tổ Sinh -SKSSVTN

- 15h00: Kiểm tra sử dụng phòng học ngoại ngữ, phòng bộ môn của các tổ.

- 15h00: Họp giáo viên dạy BDHSG

Chủ Nhật
(28/01/2018)