Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 12:12 11/06/2018  

Tuần 24 năm nam-2018
Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/06/2018)
Thứ Ba
(12/06/2018)
Thứ Tư
(13/06/2018)

Dạy Toán, Văn, Av cho HS K12

8h hội ý BGH

14h00: làm việc với PCCC

Thành phần: HT, thầy Sơn, Anh Toàn

Thứ Năm
(14/06/2018)
Thứ Sáu
(15/06/2018)

Dạy 2 bài TN, XH cho HS K12

Thứ Bảy
(16/06/2018)
Chủ Nhật
(17/06/2018)