Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:11 20/07/2021  

Tuần 29 năm nam-2021
Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/07/2021)

- Trực cơ quan: Cô Lê, Cô Thủy, Cô Nhiêu, Cô Tịnh Anh, Cô Thảo.

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Nhiêu, Cô Hân.

Thứ Ba
(20/07/2021)

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Thủy, Cô Tịnh Anh.

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Tịnh Anh. Cô Hân.

Thứ Tư
(21/07/2021)

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Thảo.

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Hân.

- 12h00 trực chốt phòng chống Covid-19 tại sân bay Phú Bài (TP: T.Bảy, T.Chính, T.Thái, Cô Bích)

Thứ Năm
(22/07/2021)

- Trực cơ quan: Cô Lê, Cô Thủy, Cô Tịnh Anh, Cô Thảo.

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Tịnh Anh, Cô Hân.

Thứ Sáu
(23/07/2021)

- Trực cơ quan: T.Trường, Cô Thủy, Cô Nhiêu, Cô Thảo.

- Trực cơ quan: Cô Châu, Cô Nhiêu, Cô Hân.

Thứ Bảy
(24/07/2021)
Chủ Nhật
(25/07/2021)