Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 20:46 22/10/2017  

Tuần 43 năm nam-2017
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/10/2017)

CHÀO CỜ

Dạy và học theo TKB

Thao giảng: Cô Hồ Thị Ngọc Bích Môn: Anh tiết: 3 Lớp: 12B3  Tiết ppct: 27 Bài: Unit 3: Communication and culture

Dạy và học theo TKB

Thao giảng: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo Môn: GDCD Tiết : 9 Lớp 11B8 Tiết PPCT: 10 Bài: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

14h00: Họp tổ Văn phòng

Thành phần: HT+ tổ văn phòng

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

CHÀO CỜ

Thứ Ba
(24/10/2017)

Dạy và học theo TKB

Thao giảng: Cô Hồ Thị Thanh Hà Môn: Anh tiết: 3 Lớp: 12B4 Tiết ppct: 28 Bài: Unit 4: Language Focus 1: Passive Voice

Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(25/10/2017)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

Thao giảng: Cô Lê Thị Minh Môn: Văn Tiết: 10 Lớp: 10B4 Tiết PPCT:27 BÀi: Ca dao hài hước

Thứ Năm
(26/10/2017)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(27/10/2017)

Dạy và học theo TKB

9h40: Hội ý GVCN khối sáng

Thành phần: BGH, BTĐ, GVCN khối sáng

Địa điểm: Phòng Hội đồng

Dạy và học theo TKB

15h05: Hội ý GVCN khối chiều

Thành phần: BGH, BTĐ, GVCN khối chiều

Địa điểm: Phòng Hội đồng

Thứ Bảy
(28/10/2017)

Dạy và học theo TKB

Thao giảng: Cô Nguyễn Thị Dung Môn: Văn Tiết: 2 Lớp: 11B1 Tiết PPCT: 40 Bài: Chữ người tử tù (Tiết 1)

Dạy và học theo TKB

Chủ Nhật
(29/10/2017)