Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Vật Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu ôn tập 12- Chương 1-2

Tài liệu ôn tập Vật lý Chương 1 và Chương 2

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Các Thầy Cô tham khảo ma trận đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Các Thầy Cô tham khảo ma trận đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý Lớp 10

Sử dụng các phương tiện trong đổi mới phương pháp dạy học

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC I. SỬ DỤNG BẢNG Bảng là một phương tiện dạy học quan trọng và gần gủi nhất với các lý do sau: Có thể ghi chép trên bảng theo tiến trình...

Phân phối Chương trình Vật Lý - KTCN 2012-2013

Phân phối Chương trình Vật Lý - KTCN 2012-2013 CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 12 –NĂM HỌC 2012-2013 (Theo chương trình chuẩn- Không có tiết tự chọn) Cả năm: 37 tuần = 70 tiết. Học kỳ I:19 tuần = 35 tiết -  Học...

Kế Hoạch Chuyên Môn Tổ Vật Lý - Tin - KTCN

Dây là KHCM của Kế Hoạch Chuyên Môn Tổ Vật Lý - Tin - KTCN

Tư liệu tham khảo

File 1: Giao-trinh-solidword-toan-tap. File 2: Sach-tham-khao-12-theo-chuan-kien-thuc. File 3: Sach_vat_ly/thienvandaicuong