Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Thư viện sách

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bồi dưỡng HSG môn Hóa

AMIN VÀ MUỐI ĐIAZONI Bài: AMIN I.KHÁI NIỆM   1.Định nghĩa Amin là dẫn xuất thế H của NH3, bằng các gốc hiđrocacbon béo hay thơm. Amin loại béo: gốc hiđrocacbon là gốc ankyl hay xicloankyl CH3-CH2CH2-NH2 Amin thơm, gốc hyđrocacbon là nhân thơm:  2.Bậc amin: Amin bậc...

lý thuyết hóa 10(chương 3)

 Chương 3     Liên kết hoá học  Có thể hiểu một cách đơn giản, liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể. Khi tạo thành liên kể hoá học,...

lý thuyết hóa 10(chương 4)

 Chương 4 Phản ứng oxi hoá - khử  Quá trình  thu electron gọi là quá trình khử  (sự khử ). ở phản ứng (1), oxi là chất oxi hoá, magie là chất khử. ở phản ứng (2), CuO chất oxi hoá, hiđro...

lý thuyết hóa 10(chương 2)

 Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn Bài 7:   Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Sơ lược về sự phát minh ra bảng tuần hoàn: Thời Trung cổ, loài người đã biết...

kiến thức vật lý

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa    a. Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh  một vị trí cân bằng.    b. Dao động tuần hoàn là dao động...