Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Sách nâng cao

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
kiến thức vật lý

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa    a. Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh  một vị trí cân bằng.    b. Dao động tuần hoàn là dao động...