Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:24 13/05/2021  

Công văn 1173 /SGDĐT-GDCN- GDTX ngày 10 tháng 5 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo nộp hồ sơ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021
Trên cơ sở nội dung xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường Trung cấp Phật học, Học viện Âm nhạc Huế (gọi chung là các đơn vị) thực hiện yêu cầu nội dung mục III. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Công văn nói trên và Phụ lục (đính kèm). Nay nhà trường thông báo cho các em học sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 (nếu có).

Các đơn vị nộp Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, hồ sơ ưu tiên xét tuyển theo mẫu tại Phụ lục và lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (25.000 đồng/01 hồ sơ) về Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nộp: Trước ngày 30/5/2021.

Xem thêm ở các file đính kèm bên dưới.

Mọi vấn đề liên quan, xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Nghiệm, số điện thoại: 0918136950.

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 353

Các tin khác