Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 24 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:32 19/04/2021  

Công văn 966 /SGDĐT-VP ngày 15 tháng 4 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/196104/10/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH - UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh; Công văn 966 /SGDĐT-VP ngày 15 tháng 4 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo; nhà trường phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường nội dung Kế hoạch 132/KH - UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh (đính kèm bên dưới) để biết và thực hiện.

Chi tiết kế hoạch mời xem ở file đính kèm, cảm ơn.

Tải file 1  

Số lượt xem : 64

Các tin khác