Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:44 03/11/2014  

danh sách giáo viên coi kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12

Sở GD&ĐT TT Huế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA 1 TIẾT CHUNG 
MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015
Lưu ý: CB, GV, NV coi kiểm tra có mặt trước 15 phút (10h15)
Ngày kiểm tra: Tiết 5 (10h30) thứ sáu ngày 07/11/2014 
STT Họ và tên Chức vụ Môn   Ghi chú
1 Đoàn Quang Phúc TTCM    
2 Trương Văn Tùy TPCM    
3 Võ Minh Trí GV    
4 Huỳnh Lê Hiếu Thảo GV    
5 Dương Thị Thanh Hương GV    
6 Lê Bùi Minh Sơn GV    
7 Đinh Thị Bé GV    
8 Ngô Hữu Tài GV Hóa    
9 Trần Thị Lan Anh TTCM Hóa    
10 Lê Thanh Lương GV Hóa    
11 Ngô Thị Phi GV Hóa    
12 Lê Thu Hằng GV Hóa    
13 Phan Thị Hiền GV Hóa    
14 Lê Thị Thùy Trang GV Sinh    
15 Nguyễn Thị Thanh Hà GV Sinh    
16 Trần Thị Thùy Nhơn GV Sinh    
17 Cái Thị Quỳnh Thoa GV Sinh    
18 Võ Thị Bảo Ý GV Sinh    
19 Phan Văn Chương TT Pháp    
20 Lê Khánh Toàn NV NV    
21 Đoàn Thị Thủy NV NV    
22 Hoàng Minh Quân YT NV    
23 Nguyễn Đình Cường BV NV    
Tổng        
    Hương Thủy, ngày      tháng ….. năm 2014
DUYỆT Người lập

Số lượt xem : 871

Các tin khác