Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 23:00 30/10/2017  

Kế hoạch thao giảng của giáo viên tháng 11 năm 2017

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG THÁNG 11 NĂM 2017

TT

Họ và tên

Môn

Thứ

Ngày/ tháng

Tiết

Lớp

PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

  1.  

Lê Thị Thùy

Trang

Sinh

01/11/2017

 1

12B2

 

Bài Cấu trúc di truyền của quần thể (tiết 1).

 

  1.  

Trần Thị Thùy

Nhơn

Sinh

01/11/2017

2

12B7

 

Bài cấu trúc di truyền của quần thể.

 

  1.  

Dương Thị Thanh

Hương

Vật lý

01/11/2017

3

11B1

 

Bài phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.

 

  1.  

Hồ Thị Lệ

Chi

Văn

Hai

06/11/2017

2

12B8

  34

Sóng

 

  1.  

Cái Thị Quỳnh

Thoa

Sinh

Hai

06/11/2017

6

10B4

 

Bài vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

 

  1.  

Nguyễn Văn

Mạnh

Thể dục

Hai

06/11/2017

9

11B2

23

Nhảy Cao -  TTTC

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Thị Hoài

Lương

Địa

Ba

07/11/2017

4

12B1

11

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Công

Thiện

Toán

Ba

07/11/2017

9

10B12

HH12

Câu hỏi và bài tập

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Vũ

Tuấn

Văn

08/11/2017

7

10B1

36

Tỏ lòng

 

10.  

Trần Quỳnh

Anh.

Anh văn

Năm

09/11/2017

3

12B2

35

Unit5- Language Focus

Thanh tra

11.  

Lê Thị

Ánh

Tin

Sáu

10/11/2017

8

11B8

11

Cấu trúc rẽ nhánh

 

 

12.  

Phạm Hoàng

Long

Thể dục

Sáu

10/11/2017

8

11B5

24

Nhảy Cao -  TTTC

 

13.  

Hồ Thị Thanh

Anh văn

Ba

14/11/2017

2

11B1

38

Unit 4- Looking back and Project

 

14.  

Trần Nguyễn Khánh

Phong

Văn

Ba

14/11/2017

7

10B12

  36

Tỏ lòng

 

15.  

Trần Thị Kim

Quy

Sử

Năm

16/11/2017

5

12B1

24

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc ( tiết 2)

 

16.  

Nguyễn Thị Hồng

 Vân

Văn

Sáu

17/11/2017

8

11B11

47

Chí Phèo (Tiết 1)

 

17.  

Đoàn Quang

Phúc

 

 

 

 

 

 

Thanh tra

 

Hương Thủy, ngày 05 tháng 10 năm 2017

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 150

Các tin khác