Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 23:00 30/10/2017  

Kế hoạch thao giảng của giáo viên tháng 11 năm 2017

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG THÁNG 11 NĂM 2017

TT

Họ và tên

Môn

Thứ

Ngày/ tháng

Tiết

Lớp

PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

  1.  

Lê Thị Thùy

Trang

Sinh

01/11/2017

 1

12B2

 

Bài Cấu trúc di truyền của quần thể (tiết 1).

 

  1.  

Trần Thị Thùy

Nhơn

Sinh

01/11/2017

2

12B7

 

Bài cấu trúc di truyền của quần thể.

 

  1.  

Dương Thị Thanh

Hương

Vật lý

01/11/2017

3

11B1

 

Bài phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.

 

  1.  

Hồ Thị Lệ

Chi

Văn

Hai

06/11/2017

2

12B8

  34

Sóng

 

  1.  

Cái Thị Quỳnh

Thoa

Sinh

Hai

06/11/2017

6

10B4

 

Bài vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

 

  1.  

Nguyễn Văn

Mạnh

Thể dục

Hai

06/11/2017

9

11B2

23

Nhảy Cao -  TTTC

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Thị Hoài

Lương

Địa

Ba

07/11/2017

4

12B1

11

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Công

Thiện

Toán

Ba

07/11/2017

9

10B12

HH12

Câu hỏi và bài tập

Thanh tra

  1.  

Nguyễn Vũ

Tuấn

Văn

08/11/2017

7

10B1

36

Tỏ lòng

 

10.  

Trần Quỳnh

Anh.

Anh văn

Năm

09/11/2017

3

12B2

35

Unit5- Language Focus

Thanh tra

11.  

Lê Thị

Ánh

Tin

Sáu

10/11/2017

8

11B8

11

Cấu trúc rẽ nhánh

 

 

12.  

Phạm Hoàng

Long

Thể dục

Sáu

10/11/2017

8

11B5

24

Nhảy Cao -  TTTC

 

13.  

Hồ Thị Thanh

Anh văn

Ba

14/11/2017

2

11B1

38

Unit 4- Looking back and Project

 

14.  

Trần Nguyễn Khánh

Phong

Văn

Ba

14/11/2017

7

10B12

  36

Tỏ lòng

 

15.  

Trần Thị Kim

Quy

Sử

Năm

16/11/2017

5

12B1

24

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc ( tiết 2)

 

16.  

Nguyễn Thị Hồng

 Vân

Văn

Sáu

17/11/2017

8

11B11

47

Chí Phèo (Tiết 1)

 

17.  

Đoàn Quang

Phúc

 

 

 

 

 

 

Thanh tra

 

Hương Thủy, ngày 05 tháng 10 năm 2017

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 128

Các tin khác