Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:49 23/10/2012  

Phân công cập nhật website

SỞ GIÁO DỤC & ĐT.TT. HUẾ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trường THPT Hương Thủy                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                   --------------------------------                                                                    

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN Ở TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG

                   NĂM HỌC 2012-2013.

Tên miền: thpt-hthuy.thuathienhue.edu.vn

Tên vào tài khoản: thpt-hthuy.thuathienhue.edu.vn/admin

 

-         Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THPT Hương Thủy;

-         Căn cứ vào quy định về sử dụng website của Sở GD&ĐT;

-         Căn cứ công văn 1723/GD&ĐT-CNTT về Quy định tạm thời việc quản lý và sử dụng hệ thống trang điện tử của Ngành GD&ĐT.

Hiệu trưởng trường THPT Hương Thủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân như sau:

 

 

TÊN TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

THUỘC NHÓM TÀI KHOẢN

NỘI DUNG ĐẢM NHIỆM

GHI CHÚ

1

Hiệu trưởng(Thầy Phong)

Ban giám hiệu

-Chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Sở về thông tin trên web(theo CV 1723/GDS&ĐT)

- Kế hoạch cá nhân(tuần, tháng, năm);kế hoạch chiến lược.

-Thông báo giao việc.

 

2

Phó HT( Thầy Hùng)

Ban giám hiệu

Quản trị web

-Kế hoạch cá nhân(tuần, tháng, năm);

-Phụ trách tổng thể về website, theo dõi tình hình đăng thông tin của các bộ phận, duyệt thông tin.

-Chỉnh sửa lịch báo giảng cá nhân.

-Thông báo giao việc-Thời khóa biểu.

 

3

Phó HT( Thầy Sinh)

Ban giám hiệu

-Kế hoạch cá nhân(tuần, tháng, năm);

-Hoạt động ngoài giờ, đoàn thể

-Thông báo giao việc.

 

4

Phó HT( Cô Lê)

Ban giám hiệu

-Kế hoạch cá nhân(tuần, tháng, năm);

-Đăng hình ảnh một số hoạt động ngoài giờ, văn nghệ, TDTT.

-Thông báo giao việc.

 

5

Giáo viên

Giáo viên

-Đăng lịch báo giảng hàng tuần

-Lên tài nguyên của bộ môn mình(Bài giảng, giáo án điện tử, đề thi …)

-Lên các hình ảnh liên quan đến hoạt động giảng dạy(chờ duyệt của TTCM hoặc quản trị web).

 

6

Thư ký Hội đồng(Thầy Trường)

Đăng duyệt tin

-Đăng lịch công tác tuần của Trường, thư viện hình ảnh, tài nguyên, kế hoạch

-Đăng các thông tin thời sự hoạt động của Trường.

-Thông báo, nhận, trả lời tin nhắn…

-Các biểu mẫu, thông báo.

 

7

Thầy Phúc(TTCM)

Quản trị web

-Chịu trách nhiệm về tài khoản của mọi thành viên.

-Đảm bảo thông tin kỹ thuật, liên hệ quản trị mạng cấp trên.

-Thư viện hình ảnh, phần mềm….

 

8

Thầy Hiền(Giáo vụ)

Quản trị web

-Liên kết web

-Đăng các tin khi BGH yêu cầu.

-Giúp Giáo viên khi có yêu cầu

 

9

Tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng

Tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng

-Kế hoạch công tác tuần, tháng, năm;

-Thông tin chuyên môn(có ảnh tổ trong phần thông tin tổ).

-Duyệt các tài nguyên chuyên môn.

-Đăng các nhiệm vụ trong tài khoản GV, nhân viên-

-Tổ văn phòng đăng danh bạ điện thoại các thành viên của Trường

 

10

Chi Bộ,  Công đoàn, Đoàn trường, ….

Đoàn thể

-Kế hoạch công tác tuần, tháng, năm, của Đoàn thể mình phụ trách

-Đăng thông tin hoạt động thường xuyên của Đoàn thể mình.

 

 

Ghi chú:

*Kế hoạch của tập thể hoặc cá nhân:

-         Kế hoạch chiến lược 15;10;5 năm. Cập nhật ngay khi thực hiện kế hoạch.

-         Kế hoạch năm: Cập nhật trước ngày 15/8 hàng năm

-         Kế hoạch tháng: Cập nhật trước ngày 1 hàng tháng.

-         Kế hoạch tuần: Cập nhật xong thứ 2 hàng tuần.

 

                                 Hương Thủy, Ngày 19 tháng 10 năm 2012

    HIỆU TRƯỞNG                                                 Người phụ trách

                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

NGÔ THANH PHONG                                           CỔ KIM HÙNG

Tải file 1  

Số lượt xem : 1000

Các tin khác