Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:57 15/10/2017  

Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh
Nhà trường thông báo đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Mọi thông tin chi tiết, kính mời quý giáo viên nhân viên xem ở trong file đính kèm. Cảm ơn.

Tải file 1  

Số lượt xem : 758

Các tin khác