Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:40 07/11/2017  

Thông báo về việc thay đổi lịch thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 và thi giải Toán bằng MTCT năm học 2017-2018
Do điều kiện thời tiết, Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi lớp 12 & thi giải Toán bằng MTCT năm học 2017-2018 như đã thông báo tại Công văn số 2210/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2017 đã được hoãn lại, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị lịch thi như sau:

1. Lịch thi:

          Thi trong ba ngày 14, 15 và 16/11/2017.

Ngày

Buổi sáng

Phát đề lúc: 8 giờ 00

Thời gian làm bài

Buổi chiều

Phát đề lúc: 14 giờ 00

Thời gian làm bài

BẢNG THPT không chuyên

14/11

Văn,Toán, Sinh, Sử, Pháp, Nhật

180 phút

Lý, Hóa, Anh, Tin,  Địa

180 phút

BẢNG THPT  chuyên

15/11

Văn, Toán, Sinh, Sử,  Pháp, Nhật

180 phút

Lý, Hoá, Anh, Tin,  Địa.

180 phút

16/11

- Thi nói môn Ngoại ngữ chuyên (cả ngày)

Học sinh có 05 phút chuẩn bị và 05 phút trình bày

- Thi giải toán bằng MTCT 2 khối lớp 9, 12

120 phút

 

 

     Chú ý:

          - Học sinh dự thi các môn Văn, Toán, Sinh, Sử, Pháp, Nhật (THPT không chuyên) có mặt tại trường THPT chuyên Quốc Học lúc 6 giờ 45 ngày 14/11/2017 để dự khai mạc kỳ thi.

          - Học sinh dự thi giải toán bằng MTCT có mặt tại Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học lúc 6 giờ 45  ngày 16/11/2017 để dự khai mạc kì thi.

          - Học sinh dự thi môn Tin học có mặt lúc tại phòng máy 8 giờ 30 ngày 14/11/2017 (THPT không chuyên) và 8 giờ 30 ngày 15/11/2017 (THPT chuyên) để bốc thăm và thử máy.

2. Các cuộc họp liên quan đến Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi:

- Ngày 13/11/2017:

+ 14h00: Họp Lãnh đạo và Thư ký Hội đồng coi thi.

+ 15h30: Họp phiên toàn thể Hội đồng coi thi.

+ Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học.

- Ngày 14 đến 16/11/2017: Thi theo lịch.

- Ngày 18 đến 19/11/2017: Bộ phận phách làm việc.

- Ngày 21/11/2017:

+ 7h30: Họp Lãnh Đạo và Thư ký Hội đồng Chấm thi.

+ 9h00: Họp Lãnh Đạo, Thư ký và Tổ trưởng Hội đồng chấm thi.

+ 14h00: Họp phiên toàn thể Hội đồng chấm thi và triển khai chấm.

+ Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học.

- Ngày 22 đến 24/11/2017: Chấm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và chủ động kế hoạch của nhà trường.

 

                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC    

- Như trên;                                                                             (Đã ký)

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

                                                                                       Nguyễn Ngọc Sơn

Số lượt xem : 251

Các tin khác