Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:40 07/11/2017  

Thông báo về việc thay đổi lịch thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 và thi giải Toán bằng MTCT năm học 2017-2018
Do điều kiện thời tiết, Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi lớp 12 & thi giải Toán bằng MTCT năm học 2017-2018 như đã thông báo tại Công văn số 2210/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2017 đã được hoãn lại, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị lịch thi như sau:

1. Lịch thi:

          Thi trong ba ngày 14, 15 và 16/11/2017.

Ngày

Buổi sáng

Phát đề lúc: 8 giờ 00

Thời gian làm bài

Buổi chiều

Phát đề lúc: 14 giờ 00

Thời gian làm bài

BẢNG THPT không chuyên

14/11

Văn,Toán, Sinh, Sử, Pháp, Nhật

180 phút

Lý, Hóa, Anh, Tin,  Địa

180 phút

BẢNG THPT  chuyên

15/11

Văn, Toán, Sinh, Sử,  Pháp, Nhật

180 phút

Lý, Hoá, Anh, Tin,  Địa.

180 phút

16/11

- Thi nói môn Ngoại ngữ chuyên (cả ngày)

Học sinh có 05 phút chuẩn bị và 05 phút trình bày

- Thi giải toán bằng MTCT 2 khối lớp 9, 12

120 phút

 

 

     Chú ý:

          - Học sinh dự thi các môn Văn, Toán, Sinh, Sử, Pháp, Nhật (THPT không chuyên) có mặt tại trường THPT chuyên Quốc Học lúc 6 giờ 45 ngày 14/11/2017 để dự khai mạc kỳ thi.

          - Học sinh dự thi giải toán bằng MTCT có mặt tại Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học lúc 6 giờ 45  ngày 16/11/2017 để dự khai mạc kì thi.

          - Học sinh dự thi môn Tin học có mặt lúc tại phòng máy 8 giờ 30 ngày 14/11/2017 (THPT không chuyên) và 8 giờ 30 ngày 15/11/2017 (THPT chuyên) để bốc thăm và thử máy.

2. Các cuộc họp liên quan đến Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi:

- Ngày 13/11/2017:

+ 14h00: Họp Lãnh đạo và Thư ký Hội đồng coi thi.

+ 15h30: Họp phiên toàn thể Hội đồng coi thi.

+ Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học.

- Ngày 14 đến 16/11/2017: Thi theo lịch.

- Ngày 18 đến 19/11/2017: Bộ phận phách làm việc.

- Ngày 21/11/2017:

+ 7h30: Họp Lãnh Đạo và Thư ký Hội đồng Chấm thi.

+ 9h00: Họp Lãnh Đạo, Thư ký và Tổ trưởng Hội đồng chấm thi.

+ 14h00: Họp phiên toàn thể Hội đồng chấm thi và triển khai chấm.

+ Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học.

- Ngày 22 đến 24/11/2017: Chấm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và chủ động kế hoạch của nhà trường.

 

                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC    

- Như trên;                                                                             (Đã ký)

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

                                                                                       Nguyễn Ngọc Sơn

Số lượt xem : 321

Các tin khác