Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Hương Thủy năm học 2017-2018
Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới 2017-2018, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm học mà ngành giáo dục và ...

Trang 4/7
1 2 3 4 5 6 7